E-cards gallery Contact us  
     velida.net->E-cards gallery    
Show 1 - 15  of  96  e-cards
 < Previous [1][2][3][4][5][6][7] Next > 
HAPPY BIRTHDAY, VIRGO!!!ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, ЗОДИЯ ДЕВА!!!HAPPY BIRTHDAY, LEO!!!
ACCURATE VIRGO HOROSCOPE 2015

2015 will be a year to stabilize family relationships, marriage and relations between the generations. It will be a favorable year of marriage, the beginning of a personal partnership, family reunification.
You will have much hope  for a better future for you and your family, and the basis for such an expectation will definitely have results.

 There will be an unexpected engagement or wedding.
2015 will bring much better financial opportunities and prospects for growth of  income, especially in women over 35 years of age.
You may get a promotion to a higher position, or get large sum of money by a document through sale, inheritance, etc.
Many of you will receive financial aid, support, security by man over the age of 35.
Possible windfall for the men Virgo. MORE: http://www.astro.velida.net
ГОДИШЕН ХОРОСКОП ДЕВА 2015

2015 ще е година за стабилизиране на семейните отношения, на брака и на връзките между поколенията.
Благоприятна година за сключване на брак, за начало на общо съжителство, събиране на разделени семейства.
Много надежди ще имате за едно по-добро бъдеще за вас и за семейството ви, а основание за такова очакване определено ще има.
Неочакван годеж или сватба.

 2015 ще донесе много по-добри финансови възможности и перспективи за увеличение на доходите, най-вече при жените над 35 годишна възраст.
Може да получите повишение на по-висока длъжност, да получите крупна сума чрез документ, чрез продажба, наследство и др.
Много от вас ще получат финансова помощ, подкрепа, сигурност чрез мъж над 35 годишна възраст.
Възможна е неочаквана печалба при мъжете Дева.
Мнозина ще се ангажирате с дела около допълнителен имот или ще имате грижи свързани с дом на близки роднини, което може да се окаже причина за по-чести пътувания или промяна в приоритетите за 2015.
Възможно е закупуване на нов имот, автомобил, или ваканционно жилище.
Важно събитие в живота на брат или сестра, което ще бъде отпразнувано и ще ви задължи с избор на специален подарък. ОЩЕ: http://www.astro.velida.net
HAPPY BIRTHDAY!!!
2015 will be a year that will be very important for the development of your personal or professional plans. You will take more frequent trips or you will meet more guests / visitors. There will be more engagement with relatives or close friends. This will be a time for the beginning of secondary, or post-secondary education, or other education, training and other forms of education. 2015 will be planned in a careful manner by men over 35 years of age, but still in its beginning, general stages; in the first one - two months you will make changes to much of it. This will not be due to unpleasant events and will not be an issue. On the contrary! There will be new developments and opportunities and you will not want to miss them! In 2015 you will have serious costs for the health of a female relative or you will engage in a charity event to support the treatment of a woman who will need more financial support. In women over 35 years there will be a real danger of falling into an undesirable, critical situation of a financial nature due to fraud, theft, careless reliance etc. Your personal relationships will often provoke emotional lows for you, especially in relationships with siblings, cousins, neighbors. You may have a new romantic relationship with a person at a distance, but it will create a lot of tension or uncertainty that is due to the fact of this distance. At times, difficult communication, gaps in understandings or expectations, will further complicate such a connection. You will have good times with parents or with relatives, usually the father or relative from your father side. Possibly there will be a re-marriage of a parent or other relative. This will be a favorable year for the family business, especially if there is some continuity to the business that has long been the occupation of your parents or older relatives. There may be a wedding in the family, and it will be the start of something very good, including a common family business investment etc.  MORE: http://2015.velida.net/lav.html
Send e-card View e-cardSend e-card View e-cardSend e-card View e-card
 
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, ЗОДИЯ ЛЪВ!!!HAPPY SUMMER!!!Happy Holiday
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!!!
2015 ще е година, която ще е много важна за развитието на личните ви или професионални контакти. По-чести пътувания или посрещане на повече гости. Повече ангажименти с роднини или с близки приятели. Начало на средно, висше или друг вид образование, квалификация и други форми на обучение. 2015 ще бъде планирана по един начин от мъжете над 35 години, но още в нейното начало, в първите един - два месеца ще се наложи тотална промяна на всичко. Това няма да е поради неприятни събития и няма да е във ваша вреда. Напротив! Ще възникнат нови моменти и възможности и вие няма да искате да ги пропуснете! През 2015 ще ви се наложат сериозни разходи за здравето на близка жена или ще се ангажирате с благотворителна акция за подпомагане лечението на жена, която ще има нужда от по-голяма финансова помощ. При жените над 35 години ще има реална опасност от попадане в нежелана, критична ситуация от финансов характер поради измама, кражба, предоверяване и др. Личните ви отношения, често ще провокират емоционални спадове, особено в отношенията с брат или сестра, братовчеди, съседи и др. Нова романтична връзка с човек от разстояние, която обаче ще ви създаде доста напрежение или несигурност именно поради фактора
HAPPY SUMMER!!!
Send e-card View e-cardSend e-card View e-cardSend e-card View e-card
 
Happy HolidayDiscover Bulgaria with a Romantic Weekend for 210 Amazing Things You Didn't Know About Bulgaria
Located on a quiet spot in a typical Rhodopian village Kosovo, Complex Kosovo Houses offers a restaurant serving regional Bulgarian cuisine, a selection of wines and a typical outdoor terrace, cherdak.
The Complex consists of 3 houses and a garden built in Revival style. It was awarded the Authentic Bulgaria certificate and recognised as eco-friendly property.
Kosovo Houses are nestled among hilltops and creeks. The tavern hosts a burning fireplace and a café.
Guests can make use of 2 outdoor barbecues, one of which is covered, and for a small fee, request relaxing massages.
The nearest bus stop is 6 km from Complex Kosovo and the owner offers free pick up service for the guests. Plovdiv Airport is 45 km away, while Sofia Airport can be reached within 190 km.
A historical church can be explored just 400 metres from the property. Asenovgrad is 30 km away. Ski Slopes in Chepelare can be reached within 25 km.
This property can also be found under the following names: Kosovo Houses

В комплекс “Косовски къщи” имате възможност да прекарате незабравими мигове и да се потопите в атмосферата на родопската природа, бит и история. Можете да опитате най-доброто от традиционната родопска кухня.

Ние ще се погрижим в селото и околностите му всеки да намери нещо за себе си: туристически преходи, екскурзии до природни и културни забележителности, наблюдение на флора и фауна, спортен риболов, топли минерални извори, ски спортове, а защо не и вдъхновение за творчество.

www.selokosovo.com
Bulgaria? Why visit Bulgaria? Bulgaria is a beautiful country, with majestic mountains, sandy beaches, picturesque villages, good food, and hospitable people. And, it's incredibly affordable.

If you don't know anything about Bulgaria, here are ten reasons you should visit.

1. Roses - Bulgarian roses are not only stunningly beautiful, but a major export item as well. The petals reportedly produce as much as 85% of the world's rose oil, an essential ingredient in the production of perfumes. Gathering the roses is very labor intensive. Visit the country in May and June to see the colorful harvest.

2. Yogurt - The yogurt in Bulgaria is reportedly the best in the world, with a unique taste because the bacteria used to make it, Lactobacillus bulgaricus, is only found naturally in Bulgarian air. Try the thick sheep yogurt made in the mountains with honey or fruit jam dripped on top.
3. Nod - When asking a Bulgarian a question, you might be confused with his reply. In the country, nodding one's head up and down indicates a negative response, while shaking your head horizontally actually means 'no'. To confuse things even further, when locals speak with foreigners, they often accommodate them by reversing the motions. It is primarily the older generation that continues the nodding tradition, which dates back to Ottoman days.
4. Shopska - Considered the country's national dish, this simple salad is composed of diced garden tomatoes, cucumbers, onions, raw or roasted peppers, and topped with a sprinkling of Bulgarian white brine cheese. The dish is often decorated with parsley and a light dressing of sunflower oil and red wine vinegar. Shopska became popular during the communist era when it was promoted by Balkantourist, the state tourism agency.
5. Cyrillic - Bulgarians read and write using the Cyrillic alphabet, and the country actually is the origin of the alphabet, having adopted its use before Russia. Credit can be given to Saints Cyril and Methodius, born in the 9th century. The two brothers were Christian missionaries who used their alphabet in efforts to improve literacy among the Slavic pagans in the First Bulgarian Empire. The two brothers are the most celebrated saints in the Bulgarian Orthodox church.
6. Bulgarian Jews - Bulgaria sided with the Nazis in World War Two, yet its entire Jewish population, constituting over 40,000 citizens, was spared the horrors of the Holocaust. The Bulgarian Orthodox church, politicians and ordinary citizens took a stand against possible deportation. Unfortunately, the same cannot be said for over 11,000 Jews deported to the concentration camps from Macedonia, an area under Bulgaria's control during the war.
7. Gold - The oldest gold treasure in the world was discovered at a burial site west of Varna, not far from the Black Sea. Unearthed in 1972 by a tractor crew digging a ditch, the site proved to be a vast necropolis with nearly 300 graves dated to 4560-4450 BC. Some three thousand gold artifacts were found, proving that the settlement had trade relations with distant lands and that the community had a strong belief in the afterlife. Some of Bulgaria's gold has been on exhibition tours around the world.
8. Rakia - This alcoholic beverage can be considered the country's national drink. Made from fermented fruit, rakia constitutes anywhere between 40% alcoholic content (when produced by a distillery) to 80% or more (when homemade). The drink can be made from pears, plums, grapes, peaches, apricots, or even from mixed fruits. Typically rakia is served at the start of a meal along with shopska. When drinking rakia, Bulgarians toast each other by clinking their glasses and saying 'Nazdrave' (To your health!). Make sure to make direct eye contact when doing this!
9. Bagpipes - Bulgarians take pride in their gaida, a bag typically made of sheep or goat hide connected to a three-section pipe, a shorter pipe, and a blowpipe. The Bulgarian bagpipe is called the kaba gaida, which is larger and with a lower pitch than the gaidas of other southeastern European countries. In May 2012, 333 Bulgarian bagpipe players played a 9-minute medley of folk songs, setting a world record in bagpipe performance recognized by the Guinness Book of Records.
10. Martenitsa - If you happen to be in Bulgaria on March 1st, join in the celebrations of Baba Marta (Grandmother March). On this holiday welcoming the upcoming spring, Bulgarians exchange small tassels and bracelets of white and red yarn called martenitsa. These adornments are pinned to clothing or worn around the wrist until the person sees a stork or blooms on tree, both harbingers of spring's arrival.
If these are not amazing enough reasons to visit Bulgaria, come to ski the slopes in winter or to relax on the sandy beaches in summer.
http://www.huffingtonpost.co.uk/ellis-shuman/bulgaria-travel-tips_b_5548731.html
Send e-card View e-cardSend e-card View e-cardSend e-card View e-card
 
3 March - Liberation Day of BulgariaThis is Bulgaria - Това е БългарияSkype me/Обади ми се на скайп
Liberation Day of Bulgaria - Национален празник на България
Liberation Day of Bulgaria - Национален празник на България
Send e-card View e-cardSend e-card View e-cardSend e-card View e-card
 
Check my new photosNice to meet youHappy Name day
Hi,

I have just uploaded new photos and I'd like you to see them :)

Вече имам нови снимки и бих искала да ги видиш :)
Hope to know you better :)
Wish you all the best on this very special day.
Send e-card View e-cardSend e-card View e-cardSend e-card View e-card
 

 


Velida® 2002. All rights reserved!